داستانهای واقعی از "راز" - آگاهی و انرژی در کار

داستانهای واقعی از "راز"

داستانهای واقعی از "راز"

داستانهای واقعی از "راز"

آخرین تگها
Last tagss
موضوعات
Category
منو سایت
Block
نویسندگان
Authors
درباره ما
About Us
آمار سایت
Statistics
آرشیو
Archive
دوستان
Friends
کد های اختصاصی
Custom Codes
منو سایت
Block
تبلیغات متنی
Ads
آخرین ارسال ها
نظر
آگاهی و انرژی در کار

http://s3.img7.ir/RQv96.jpg
جریانی وجود دارد که در همه چیز جاری است و این جریان در عالم هستی و در منبع هستی جاری است که اساس دنیای مادی را تشکیل می دهد . برخی از افراد از وجود این انرژی آگاهند ولی اکثر انسانها از آن بی اطلاعند با وجود این همه کس از آن تاثیر می پذیرد . وقتی به اساس دنیای خود پی می برید به درک همه چیز در مورد تجربه ی خود می رسید . تجربه ی فوق العاده رضایت بخشی است که شما آرزوهای شخصی خود را که از تجارب مختلف زندگی به دست آمده اند ، شناسایی کنید و بدانید که هریک از آن آرزوها به طور تحقق پذیر خواهد بود . شما به این دانش می رسید که همه ی چیزهای مورد آرزوی شما به آسانی و فوری تحقق پذیر هستند .

 
سوال : آیا شما موجودی ارتعاشی در محیطی ارتعاشی هستید ؟

 

در این دنیا هر چه احساس بهتری داشته باشید از ارتباط نزدیک تری برخوردارید . احساس غیر مثبت داشتن مساوی است با اجازه ندادن به برقراری ارتباط با خداوند . شما حتی در تبلور فیزیکی گوشت ، خون و استخوان « یک هستی ارتعاشی » هستید و آنچه در محیط مادی خود با آن سر و کار دارید ارتعاشی است . تنها با این توانایی که ارتعاش را ترجمه کنید ، می توانید اصولا به درک دنیای فیزیکی نایل آیید . اگر خوب دقت کنید متوجه می شوید که خبره ترین و ماهرترین مترجمان تا امروز ، هیجانات شما هستند . با درک ارتباط هیجانی با خود واقعی تان ، شما نه تنها به درک این مهم که چه چیزی دارد در دنیای شما اتفاق می افتد و چرا ، بلکه به درک هر انسان دیگری که با آن تعامل دارید ، خواهید رسید .

 
+ قانون جاذبه قدرتمندترین قانون عالم خلقت

 

هر فکری در ارتعاش است و نشان و علامتی می فرستد . هر فکری نشانگانی را که با آن جور است ، جذب می کند . ما به این فرآیند را قانون جذب می گوییم . قانون جاذبه می گوید : هر چیزی شبیه خود را جذب می کند و بنابراین ، می توانید قدرتمند جاذبه را به صورت نوعی مدیریت جهانی ببینید که بر این اصل استوار است که همه ی افکاری که نظیر هم هستند ، در یک خط قرار می گیرند » .
شما این اصل را زمانی که پیچ رادیو را برای پیدا کردن ایستگاهی می چرخانید ، درک می کنید . شما احتمال نمی دهید موسیقی ای را که از موج 101 FM در حال پخش است از موج 6/98 FM بشنوید . شما درک می کنید که بسامدهای ارتعاشی رادیو باید با هم جور باشند و قانون جاذبه شما را تایید می کند . وقتی تجارب شما سبب می شود راکتهای ارتاعشی آرزوها را به هوا پرتاب کنید برای آن که تبلور آنها را شاهد باشید ، باید راههای بیابید که خود را با ارتعاشی پایدار با آن آرزوها در توازن نگاه دارید .
+ توجه خود را رو چه چیز متمرکز کرده اید ؟

شما بر هر چیزی متمرکز شوید سبب می شود ارتعاشی خارج سازید و ارتعاشاتی که شما ارائه می دهید معادل است با پرسشی که می کنید که برابر است با نقطه ی جذب شما . اگر در آرزوی چیزی هستید که در حال حاضر ندارید تنها کافی است توجه خود را بر آن متمرکز کنید و بنابر قانون جاذبه آن چیز به سوی شما می آید . چون وقتی شما به چیزی فکر می کنید یا آرزویی در سر دارید ارتعاشی از خود می پراکنید و سپس طبق قانون جاذبه آن چیز یا تجربه باید به سوی شما بیابید . فرض کنید در آرزوی چیزی هستید که در حال حاضر ندارید و شما توجه خود را بر وضعیت کنونی که به آرزوی خود نرسیده اید ، متمرکز می کنید و قانون جاذبه خود را با ارتعاش نداشتن هماهنگ می کند . بنابراین شما به نداشتن آنچه در آرزوی آن هستید ادامه خواهید داد و این قانون جاذبه است .
 

موضوع : ابزار طلایی راز ,
تاریخ ارسال : یکشنبه 3 آبان 1394  ,  بازدید : بار ,   نویسنده : 
منو سایت

Your Code Here